Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rostrzygnięcie przetargu

„Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze”

Rostrzygnięcie przetargu

Rostrzygnięcie przetargu na „Wykonanie i dostawa strojów dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze”

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Wykonanie i dostawa strojów dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 122209 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 194616 - 2013; data zamieszczenia: 19.05.2013

Zielona Góra: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 194616 - 2013; data zamieszczenia: 19.05.2013 ...

Rostrzygnięcie przetargu

Dotyczy: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” INFORMACJA O ROZSTRYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół...

Ogloszenie o przetargu - kursy zawodowe

Zielona Góra: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 85956 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Rostrzygniecie przetargu

Dotyczy: „Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 67730-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE...

Uniweżnienie przetargu

Zielona Góra dnia 18 lutego 2013r. Dotyczy: „Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” INFORMACJA O...