Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 56612 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 ...

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych Numer ogłoszenia: 188577 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zielona Góra, dnia 30 sierpnia 2012 r. Dotyczy: „Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych” Informacja o unieważnieniu postepowania Niniejszym Zamawiający Gmina Zwierzyn w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych Numer ogłoszenia: 180015 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół...