Przetargi

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                                                           

 

 

Zielona Góra, dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

 

 

 

 

Dotyczy: „Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych”

 

 

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

            Niniejszym Zamawiający Gmina Zwierzyn w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie dokumentacji projektowej hali warsztatów szkolnych (BZP nr 180015 – 2012 z dnia 21.08.2012 r.).

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający unieważnia postepowanie.

Cena oferty wykonawcy, tj. 46.740,00 złotych, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w kwocie 35.000,00 złotych. 

 

            Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługują środki ochrony prawnej.

 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2012 23:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Wróbel
Ilość wyświetleń: 790
30 sierpnia 2012 23:46 (Michał Wróbel) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.doc] do dokumentu.
30 sierpnia 2012 23:46 (Michał Wróbel) - Dodanie dokumentu.