Przetargi

Uniweżnienie przetargu

 

 

                                                                                                              Zielona Góra dnia 18 lutego 2013r.

 

Dotyczy: „Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art.93 ust3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr ogłoszenia 56612-2013 w dniu 11.02.2013r.)

            Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy w brzemieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sifninansowanie zamóienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty Zamamwiający unieważnia postępowanie.

            Cena oferty tj. 118,00 złotych za godzinę zajęć wyrównawczo- dydaktycznych w części I oferty oraz 118,00 złotych za godzinę zajęć wyrównawczo-dydaktycznych dla II części oferty, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 60 zł/godz. dla obu części zamówienia.

            Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługują środki ochrony prawnej.

            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Otrzymuje:

1. Wielkopolska Akademia

Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski

ul. Przyłęcz 51

60-115 Poznań

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2013 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 623
18 lutego 2013 16:26 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_przetargu_z_18022013r.docx] do dokumentu.
18 lutego 2013 16:25 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu.