Przetargi

Rostrzygnięcie przetargu

Dotyczy: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

INFORMACJA O ROZSTRYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art.92 ust3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr ogłoszenia 85956-2013 w dniu 01.03.2013r.)
    W wyznaczonym terminie tj. do godz. 8.30 dnia 08 marca 2013r. wpłynęła jedna oferta:

Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ul. Stary Rynek 17
65-958 Zielona Góra

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanowił dokonać wyboru  oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Stary Rynek 17, 65-958 Zielona Góra.

Przedmiotowa oferta uzyskała 100 punktów.
    Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.     (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na powyższe rozstrzygnięcie wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć o nim wiadomość.
Umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego rozstrzygnięcia w drodze mailowej. Celem umówienia konkretnego terminu zawarcia umowy proszę o kontakt telefoniczny z Zamawiającym


Otrzymuje:
Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Stary Rynek 17
65-958 Zielona Góra

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 825
08 marca 2013 14:26 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [informacja_o_rozstrzygnieciu_postepowania__kursy_zawodowe.docx] do dokumentu.
08 marca 2013 14:26 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu.