Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu

Zielona Góra, dnia 22 października 2013 r.

 

 

 

Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze”

 

 

Informacja o Rozstrzygnięciu postepowania

 

            Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla  Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze (BZP nr 206589-2013 z dnia 2013-10-07).

 

W części I zamówienia

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy Corsoft Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa.

W wyniku postępowania dotyczącego rażąco niskiej ceny Wykonawca przyznał, iż cena jest za oczywiście zbyt niska i wynika to z błędnej kalkulacji.

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający postanowił dokonać wyboru jako najkorzystniejszej w tej części postępowania oferty złożonej przez Tylda Sp. z o.o., ul. Wazów 6a, 65-044 Zielona Góra.

Przedmiotowa oferta uzyskała 100 punktów.

 

Pozostałą ważną ofertę złożyła firma HardSoft – Telekom Jarosłąw Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań. Przedmiotowa oferta uzyskała 96,56 punktów.  

 

W części II zamówienia

 

Postepowanie w części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) zostaje unieważnione zważywszy, iż w części tej nie złożono ani jednej ważnej oferty.

 

 

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na powyższe rozstrzygnięcie wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w ciągu 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć o nim wiadomość.

 

Umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego rozstrzygnięcia w drodze mailowej. Celem umówienia konkretnego terminu zawarcia umowy proszę o kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy;
  2. BIP;
  3. a/a.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2013 18:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 793
22 października 2013 18:45 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_i_i_ii_czesc.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2013 18:44 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)