Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu

Dotyczy: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

INFORMACJA O ROZSTRYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze w wykonaniu obowiązków stosownie do treści art.92 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr ogłoszenia 22959-2014 z dnia 05.02.2014r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: nr 52082-2014, zamieszczonego w dniu 13.02.2014r.)

W wyznaczonym terminie tj. do godz. 9.00 dnia 21 lutego 2014r. wpłynęły 2 oferty:

  1. Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

65-067 Zielona Góra

 

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych      (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanowił dokonać wyboru  oferty złożonej przez

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

65-067 Zielona Góra

Przedmiotowa oferta uzyskała 100 punktów.

            Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.       (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na powyższe rozstrzygnięcie wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć o nim wiadomość.

Umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego rozstrzygnięcia w drodze mailowej. Celem umówienia konkretnego terminu zawarcia umowy proszę o kontakt telefoniczny z Zamawiającym

                                                                                              Zastępca Dyrektora

                                                                                              Mgr Małgorzata Śliwińska

 

Otrzymuje:

1.Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin

2.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17

65-067 Zielona Góra

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2014 17:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Pietsch
Ilość wyświetleń: 869
22 lutego 2014 17:54 (Maciej Pietsch) - Dodanie załącznika [informacja_o_rozstrzygnieciu_przetargu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2014 17:53 (Maciej Pietsch) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)