Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Zapytanie ofertowe Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze ul Botaniczna 50 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na rok szkolny 2017/2018. Planowana liczba uczniów...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Zapytanie ofertowe Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze ul Botaniczna 50 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na rok szkolny 2016/2017. Planowana liczba uczniów...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze Zielona Góra, 2012-10-24 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Zespole Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Zielonej Górze na stanowisko inspektor ds. bhp Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani...

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W ZIELONEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Nazwa i adres jednostki dokonującej naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp: Zespół Szkół Budowlanych...