Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o Przetargu

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia:246402 -2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

Rozstrzygnięcie przetargu

Dotyczy: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy, Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” INFORMACJA O ROZSTRYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Niniejszym Zamawiający Zespół Szkół...

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: 5 lutego 2014 r. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 22959-2014; data zamieszczenia:05.02.2014

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA

Zielona Góra, dnia 18 grudnia 2013 r. Dotyczy: „Dostawa obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze” Informacja o Rozstrzygnięciu postepowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze Numer ogłos

Rozstrzygnięcie przetargu

Zielona Góra, dnia 21 listopada 2013 r. Dotyczy: „Wykonanie i dostawa elementów strojów i obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze” Infor

Ogłoszenie o przetargu

Zielona Góra: Wykonanie i dostawa elementów strojów i obuwia dla orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 226161 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Rozstrzygnięcie przetargu

Zielona Góra, dnia 22 października 2013 r. Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze” Informacja o Rozstrzygnięciu postepowania

Ogłoszenie o przetargu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.budowlanka.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa materiałów dydaktycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w